Search Posts

Характеристика природної води

Природну воду можна охарактеризувати за багатьма різними ознаками:

– склад природної води;

– колір води;

– смак природної води;

– запах води може бути різним;

– температура залежить від глибини добування води.

Підземна вода має постійну температуру від 5 до 12 градусів Цельсія, тоді як поверхнева вода має температуру таку як повітря.

– хімічний склад води є різноманітним, наприклад залежно від вмісту заліза та його видів у воді. Хлориди та сульфати в природній воді можуть бути у вигляді солей натрію, кальцію чи магнію. Також зустрічаються в воді азотні сполуки. А наприклад йод та фтор є у складі води у чистому вигляді.

коли можна садити зимовий часник

Жорсткість води залежить від того скільки солей кальцію та магнію в ній знаходиться.

В воді також можуть бути розчинені гази, наприклад кисень, вуглекислий газ, сірководень, метан. Також у ній є бактерії та віруси. Вони попадають у водойми через стічні води після дощів чи якимось іншим шляхом. Також у воді живуть водяні грибки.

Водорості звичайно що живуть у водоймах, вони поглинають вуглекислий газ і виділяють кисень у воду.

Напишіть відгук